HOME      HOTEL ROOMS     RESTAURANT      LOCATION & MAPS     LINKS      CONTACT US

 

BOĞAZKALE     HITTITES       HATTUSHA       YAZILIKAYA        ALACAHÖYÜK      SAPINUVA      KERKENES

 

        Please, visit also Hittite Capital City Hattusha after Alacahoyuk. ( Lutfen Alacahoyuk'ten sonra Hitit Baskenti Hattusa'yi da ziyaret Edin.)

( Alacoyuk ile ilgili fotograflarınızı gondermeyi unutmayiniz. )

VIEW FROM ALACAHOYUK - ALACAHOYUK'TEN GORUNUM

                                                                                         

            

       

       

    

    

        

        

              

 CAUTION: Informations and photoes can't be used for publishing except giving link with permission / UYARI: Bilgiler  ve fotograflar izinli link verme disinda yayinlanamaz - Ahmet BAYKAL - [ cornerahmet@hotmail.com ]

 

                                                                             ENGLISH

ALACAHOYUK

        Alacahoyuk is 45 km. at the south of Corum ,35 km.to Bogazkale and 210 km. to Ankara.

     Alacahoyuk was introduced to science by W.C. Hamilton’s discovering Sphenx Gate in 1835.Dr.Barth reserched Sphenkx Gate in 1859.G.Perrot found plan of the towers at the right and left side of the gate and one of the relief on the wall.Perrot was put forward theese reliefs were from Hittites age.

        W.Ramsey and Wilson found a few more reliefs in the end of their reserching in 1881.  E.Chantre discovered four-cornered zone between sphenx , second gate behind it and hinge places of the gate in 1893. Chantre thought here could be a gate of a temple like Perrot’ idea.Chantre  reserched also lions at the south of the sphenx.He was strenghtened that the writing were Phrigian writings on one of the Gates after Ramsey’s suggest.

       H.Winkler who had been worked in Bogazkoy since 1906, started to reserch in tumulus.Mr.Makridi who as working with Winkler made a reserch at the sphenx gate for 15 days and found a few more reliefs infront of the gate.After he had made sounding at a few places of the tumulus,saw the potern (entrence) at the North side of the tumulus.He compared this to the one in Boğazköy

     First sistematic excavations were started by Ataturk after theese on a scale foreigner reserchings.First excavations which were started by Hamit Zubeyr Koşay,Remzi Oguz Arık and Mahmut Akok for Turkish History Association in 1935, was continue untill 1983.Discontinued excavations were started by Prof.Dr.Aykut Çınaroğlu in 1997 again.

       Four culture floor were found untill today from Kalkolitic Age in Alacahoyuk.Theese floors are Kalkolitic Age,Old Bronze Age,Hittite Age,Phirigian Age.Theese floors are seperated to 15 architectural floors again.According to this;

         Kalkolitic Age: 4000-3000 B.C.  / on the mother soil,  between 15-9 floor,       

         Old Bronze Age: 3000-2000 B.C. /  between 8-5 floor,  

         Hittite Age:  1800-1200 B.C. / between 4-2 floor,

         Phrigian Age: from 750 B.C. / 1. floor.                                                                                                                                     

      Fisrt settlement was choosed a ground which is open to south and has hills at the north in Alacahoyuk at Kalkolitic Age.It was as a small village.People used stones for building foundation and sun-dried brick for walls.Flat roofs were covered with reed and pressed with soil.

      There are 13 King’s Graves from Old Bronze Age in Alacahoyuk.They were found at the 5.and 7. floors and on the left side in the entrance of city.Theese graves and dead people were designed to the same direction in Alacahoyuk.Beside, many valuable objects were found in the graves.Some of theese are sun symbols,deer and bull statues,ornament objects,dagger,sword,axe,objects made by cooked soil,stone,gold,silver,bronze,cupper and electron.

     There are three floors from Hittite Age in Alacahoyuk.Tumulus looks like a circle with 250 m. diameter.There is also defence system around it.There are two entrence gates of the city.One is sphenx gate at the southeast and one is secret tunnel at the west of the tumulus.There are two sphenxes side by side east-west at the south east gate.They were made with stones which are higher than two metters.There is a two headed eagle which has a rabbit on the paws inside of the east sphenx.

      There are reliefs under towers which was located at the east and west of the sphenx gate.If you look at west reliefs; subjects about cult down side and hunting stage up side.King and queen who were also greatest preyest and nun are at the position of preying infront of bull.You can see people who are praying infront of sitting goodness on the east tower reliefs;so they were celebrating religious ceremony like that.

        You can see king’s graves on the left side after you enter and pass the sphenx gate.You can see Hittite temple remainders on the right and forward. 

Translated to English by   Ahmet BAYKAL.

                                                             

                                                                TÜRKÇE

ALACAHÖYÜK

       Alacahöyük, Çorum'un 45 km. güneyinde,  Boğazkale'ye 35, Ankara'ya ise 210 km. uzaklıktadır.

      Alacahöyük ilk kez 1835 yılında W.C. Hamilton'un Sfenksli Kapı'yı görmesi ile bilime tanıtılmıştır.1859 'da Dr.Barth Sfenksli Kapı’da araştırma yaptı.1861 yılında ise G. Perrot  kapının sağ ve solundaki  kulelerin planı ile duvar kabartmalarının birini açığa çıkarmışır. Perrot bu kabartmaların hitit dönemine ait olduğunu  ileri sürmüştür.

        W. Ramsey , Wilson ile birlikte 1881 yılında höyükte inceleme yaparak birkaç yeni kabartma daha buldular. 1893 yılında  E. Chantre sfenkslerin arasındaki dört köşeli bölgeyi ve arkasındaki ikinci kapıyı ve kapının sövelerini ortaya çıkarmıştır. Chantre, kabartmaları inceleyerek,Perrot'un ortaya attığı gibi burasının  mabet kapısı olabileceğini düşünmüştür.Sfenksli kapının güneyindeki aslanları da inceleyen Chantre bu kapılardan biri üzerinde yer alan yazının Frig yazısı olduğu görüşünü Ramsey'in yazısından sonra daha da kuvvetlendirmiştir.

        1906 yılından beri Boğazköy'de çalışan H. Winckler, Höyük'te araştırma yapmaya başlar. 1907 yılında Winkler’in yanında çalışan Makridi Bey sfenksli kapıda yaklaşık 15 günlük bir araştırma yapmış ve kapı önünde birkaç yeni kabartma daha bulmuştur. Höyüğün birkaç yerinde sondaj çalışması yaptıktan sonra, höyüğün kuzey eteğindeki poterni (girişi) görerek bunu Boğazköy'deki poternle karşılaştırmıştır

       Bu küçük çapta yabancı  ön araştırmalardan sonra Höyük'te ilk sistemli kazılar, Atatürk tarafından başlatılmıştır. 1935 yılında Türk Tarih Kurumu adına Hamit Zübeyr Koşay, Remzi Oğuz Arık ve Mahmut Akok gerçekleştirdiği ilk kazı çalışmaları 1983 yılına kadar sürdürülmüştür. Bu tarihten itibaren ara verilen kazılara 1997 yılında Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu tarafından tekrar başlanmıştır.

       Alacahöyük'te Kalkolitik Çağdan günümüze kadar 4 kültür katı tespit edilmiştir. Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit ve Frig dönemlerini kapsayan bu katlar kendi aralarında 15 ayrı mimari tabakaya ayrılmaktadır. Buna göre;

            Kalkolitik Çağ : M.Ö. 4000-3000 / ana toprak üzerine 15-9 tabakada,                                                Eski Tunç Çağı : M.Ö. 3000-2000 /   8-5 tabakada,
          Hitit Çağı : M.Ö. 1800-1200  / 4-2 tabakada,
          Frig Çağı : M.Ö. 750'den itibaren / 1. tabakada yer almaktadır.

      Alacahöyük'te Kalkolitik Dönemde ilk yerleşim kuzeyinde tepeler olan ve güneyi açık bir alan seçilmiş. Küçük bir köy durumunda idi. Yapı malzemesi olarak, temel için taş ve  duvar için kerpiç kullanılıyordu. Çatı saz ve kamışla kapatılıp , üzeri düz dam olup toprakla sıkıştırılıyordu.

     Alacahöyük’te Eski Tunç Çağı’ndan kalma  13 kral mezarı vardır. 5. ve 7. katta olan mezarlar şehrin girişinde solda yer alır. Alacahöyük'teki bu mezarların ve ölülerin gömülüş yönleri aynı yöndedir. Ayrıca mezarlarda ölülere ait birsürü değerli eşya bulunmuştur. Bunlardan bazıları güneş kursları, geyik ve boğa heykelleri, süs eşyaları, kama, kılıç, balta gibi savaş aletleri, pişmiş toprak, taş, altın, gümüş, tunç, bakır ve elektrondan yapılmış eserler vardır.

     Alacahöyük’te Hitit Çağı tabakaları üç kattan oluşmaktadır. 250 m. çapında daireye yakın şekildeki höyüğün çevresinde savunma sistemi vardır. İki adet şehir giriş kapısı vardır.Birisi güneydoğudaki sfenksli kapı, diğeri höyüğün batısındaki gizli tünel olan kapıdır.Güneydoğudaki sfenksli kapıda doğu ve batıda olmak üzere yan yana iki sfenks yer almaktadır. İki metreden yüksek taşlar üzerine yontulmuşlardır. Doğu tarafındaki sfenksin iç yüzünde pençelerinde tavşan taşıyan çift başlı kartal bulunmaktadır.

      Sfenksli kapının doğu ve batısında yer alan kulelerin altında kabartmalar vardır. Batı kabartmalarına bakarsak altta kültle ilgili konuları ve üst sırada av sahnelerini görebiliriz. Başrahip ve rahibe olan Kral ve kraliçe burada boğa önünde dua pozisyonunda görünüyorlar.Doğu kulesindeki kabartmalarda ise oturan tanrıça önünde dua eden şahıslar yer almaktadır; bu şekilde dini törenlerini sürdürüyorlar.

      İki sfenksi geçip içeri girdikten sonra solda kral mezarlarını görmek mümkün.Sağda ve ilerde ise Hitit Mabet kalıntılar vardır.

         CAUTION: You can't use informations and private photoes  for publishing, except permission - UYARI: Bilgiler  ve ozel fotograflar   yayinlanmak amaci ile izinsiz  kullanilamaz - Ahmet BAYKAL - [ cornerahmet@hotmail.com ]

 

 

HOTEL BAYKAL - Restaurant & (Hattusas Pension) - www.hotelbaykal.com  - Reservation: hotelbaykal@hotmail.com

 Webmaster : Ahmet BAYKAL - [ cornerahmet@hotmail.com ]            [ BAYKAL Turizm Tic. Since 1989 ]              Last update: Pazar, 18 Nisan 2021 13:23