HOME      HOTEL ROOMS     RESTAURANT      LOCATION & MAPS     LINKS      CONTACT US

 

BOĞAZKALE     HITTITES       HATTUSHA       YAZILIKAYA        ALACAHÖYÜK      SAPINUVA      KERKENES

 

HOTEL BAYKAL is just 3 kms to Yazilikaya.You can easly walk there.

VIEW FROM YAZILIKAYA - YAZILIKAYA'DAN GORUNUM

           

   Yazilikaya Photoes from Air - Yazilikaya Hava Fotograflari

TEMPLE A  -  A TAPINAGI

            

            

  

TEMPLE B  -  B TAPINAGI

            

            

            

            

CAUTION: Informations and photoes can't be used for publishing except giving link with permission / UYARI: Bilgiler  ve fotograflar izinli link verme disinda yayinlanamaz - Ahmet BAYKAL - [ cornerahmet@hotmail.com ]

                                                            ENGLISH

YAZILIKAYA ( INSCRIBED ROCK ):

     Yazilikaya was located as two open-air tempel and between naturel rocks which is 3 km.s to Hattusha and outside of 7 km.s city wall. I.Tempel was built by IV.Tutalia at the same time of upper city in 1300 B.C. and made reliefs of Hurrian Gods and Goddnesses, himshelf,orijinaly Mesepotamian Greatest Storm God Teshup and his wife Greatest Sun Goddness Hepathu family just opposite of him.Hittites made ceremony here as serving wine-drinks,walking by singing religious songs and burning incense,in the end  sacrificeing animals for celebrate New Year Festivals at spring time.Last king II.Suppililuma was second open-air temple built for memory after his father IV.Tutalia had been died.You can see here name of IV.Tutalia with hiyerogliph words,12 Blessing Gods,probably named Underground God Nergal or Sword God and last three offering holes.Probably,here may be also a grave belong to last king II.Suppililuma.

                                                                                          Written And Translated to English by   Ahmet BAYKAL.

       

    NOTE: For more information about Hattusha go to page (   www.hattuscha.de  ) of German Arkeologist who are excavating in Hattusha now .

                                               TÜRKÇE

YAZILIKAYA:

   Yazılıkaya ise Hattuşa’ya 3 km. olup 7 km.’ lik sur dışına doğal kayalıkların arasına iki küçük açık hava tapınağı olarak inşa edilmiştir.I.tapınak MÖ.1300’de IV. Tutalya zamanında yukarı şehirle birlikte inşa edilerek Hurri tanrıları ve tanrıçaları, ayrıca kendi kabartması ile karşısında Mezepotamya kaynaklı olan en büyük hava tanrısı Teşup ve güneş tanrıçası Hepatu ailesi betimlenmiştir.Burada içkiler sunularak,ilahiler ve tütsüler eşliğinde yürünerek ayrıca kurbanlar kesilerek ilkbaharda yeniyıl kutlamaları yapılıyordu.IV.Tutalya öldükten sonra oğlu son kral II.Şuppililuma babasının anısına ikinci açık hava tapınağını inşa ettirdi.Burada ise girişte resim anlatım yazısı olan hiyeroglif yazı ile IV.Tutalya’nın ismi,12 Bereket Tanrıları,Yer altı Tanrısı olması düşünülen Nergal veya Kılıç Tanrısı ve karşlıklı üç adet oyuk şeklinde sunak yerleri vardır.Burasının son kral II.Şuppililuma’ya ait mezar olma ihtimali de vardır. 

                             

                                                                                                                                         Yazan:   Ahmet BAYKAL

   CAUTION: You can't use informations and private photoes  for publishing, except permission - UYARI: Bilgiler  ve ozel fotograflar   yayinlanmak amaci ile izinsiz  kullanilamaz - Ahmet BAYKAL - [ cornerahmet@hotmail.com ]

 

         NOT: Yazılıkaya hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu anda Hattuşa'da kazı yapan Alman arkeologların sayfasına (  www.hattuscha.de  ) gidebilirsiniz.

 

HOTEL BAYKAL - Restaurant & (Hattusas Pension) - www.hotelbaykal.com  - Reservation: hotelbaykal@hotmail.com

 Webmaster : Ahmet BAYKAL - [ cornerahmet@hotmail.com ]            [ BAYKAL Turizm Tic. Since 1989 ]              Last update: Pazar, 18 Nisan 2021 12:44